Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlano – Transportowe ANDER 87 Tomasz  i Grzegorz Janaszak zostało założone 16 stycznia 1987 roku, jako Zakład Rzemieślniczy prowadzony przez Tomasza Janaszaka, zajmujący się  wykonywaniem instalacji wodno – kanalizacyjnych, gazowych, CO oraz  mechanicznymi robotami ziemnymi.

Początkowo firma zatrudniała trzech pracowników i rozwijała prowadzoną działalność. 24 kwietnia 1989 roku została zawarta umowa spółki pomiędzy Tomaszem Janaszakiem i jego bratem Grzegorzem. Zakład rozszerzył zakres swojej działalności i został przekształcony w przedsiębiorstwo, funkcjonujące po dziś dzień.